The Brainy Band mängud lõi üks eriline isa, aga nüüd armastavad neid lapsed ja vanemad üle kogumaailma. Sergei Parhomenko — hariduselt psühholoog ja ametil business coach. Ta puutus esimest korda kokku laste õpetamisega, kui lõi arengu klubi oma eelkooli ealise poja ja ta sõprade jaoks. Paljud ideed ja huvitavad mängud said alguse sellest klubist ja nii arenes välja ka The Brainy Band ettevõte.

Oskuseid, mida mänguvormis õpetatakse:

✅ esimesed numbrid, aritmeetika alused, võistu kiire arvutamine, kiire peastarvutamine, liitmine ja lahutamine, arvutamine kuni 10, arvutamine kuni 50;

✅ osadega tutvumine, lihtmurdude liitmine, arvrida, arvude korrutamine 3 kuni 6, arvude korrutamine kuni 9, järgarvud;

✅ tähtedega tutvumine, kirjaoskus ja sõnavara, lugemõse õppimine, kiirlugemise arendamine (inglise keel);

✅ intervallide ja vahede õppimine, kella numbrilauaga tutvumine, aja intervall;

✅ loogika ja strateegiline mõtlemine,  lihtsad algoritmid,  programmeerimise alused.

×
×

Cart